China

Tradeasia International Nanjing Co. Ltd. (China)

 Room 918,Golden Wheel Building,No.8,hanzhong Lu,   Gulou District,Nanjing 210000   China 210000
Tel : +86-2583210364
Fax : +86-2583210364
Email : china@chemtradeasia.com